środa, 27 kwietnia 2016

Co o odpadach niebezpiecznych mówi ustawa?


Podstawowa definicja odpadów niebezpiecznych mówi o tym, że stanowią one szczególne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Dlatego też, tak ważne jest właściwe zarządzanie nimi i bieżąca kontrola poszczególnych procesów. Warto zauważyć, że odpady niebezpieczne powstają nie tylko w sektorze gospodarczym, ale również gospodarstwach domowych.

czwartek, 21 kwietnia 2016

Ustawa o odpadach – najważniejsze kwestie i zmiany


Ustawa o odpadach, która weszła w życie 14 grudnia 2012 przyniosła ze sobą kilka istotnych zmian, które warto jest poznać. Pomoże Ci to podejmowaniu racjonalnych decyzji odnośnie gospodarowania odpadami, jak również w zrozumieniu, dlaczego segregowanie odpadów jest tak istotne.