poniedziałek, 24 czerwca 2013

Odpady przemysłowe to coraz większy problem. A tak naprawdę stanowią jeden z największych strumieni odpadów. Sporo z tych odpadów to odpady niebezpieczne, których utylizacja jest bardzo droga i skomplikowana. Ale jeśli chodzi o masę to większość to jednak odpady bezpieczne, których utylizacja wymaga od firm przede wszystkim bardzo dobrej logistyki i poważnego zaplecza. Mówimy tutaj min. o wszelkich odpadach z plastiku, drewna, materiałów izolacyjnych. A także wszelkiego rodzaju odpadach, które od razu stanowią surowiec wtórny do powtórnego przetworzenia, czyli: złom, makulatura, folia, metale kolorowe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą dotyczącą odbioru odpadów przemysłowych. 

środa, 12 czerwca 2013

Czy wiecie, że już za niespełna miesiąc wchodzi w życie nowa ustawa śmieciowa? Deklaracje śmieciowe złożyło dopiero 5 z 70 tyś. zobowiązanych we Wrocławiu. Na pewno będzie wielki bałagan na początku, ale warto zadbać o to, żeby nie narażać się potem na możliwe kary. Jeśli mieszkamy w spółdzielni lub wspólnocie warto sprawdzić u zarządcy czy na pewno złoży w naszym imieniu deklaracje. Jeśli mamy domek o deklaracje musimy zadbać sami. Polecam lekturę na temat wywóz śmieci we Wrocławiu po 1 lipca.

czwartek, 6 czerwca 2013

Rewolucja śmieciowa - Gazeta Wrocławska przedstawia nowe fakty związane z wejściem nowej ustawy śmieciowej już od 1 lipca. Jak zwykle wiadomo, że nic nie wiadomo o ile stawki są znane to moim zdaniem, ani mieszkańcy wspólnot, spółdzielni, ani tym bardziej mieszkańcy domków jednorodzinnych nie zostali poinformowani wystarczająco jak wywozić śmieci. Jak segregować śmieci. Gdzie i jak składać deklaracje? To, że informacje można znaleźć na stronie, dla wielu, zwłaszcza starszych mieszkańców może być poważnym problemem. Deklaracje możemy znaleźć pod adresem: deklaracja śmieciowa. Ale nawet my do końca nie wiemy, jak wyglądać ma segregacja odpadów, przy założeniu, że deklarujemy wywóz śmieci segregowanych. Miejmy nadzieję, że z czasem sytuacja się ustabilizuje i temat wywozu śmieci we Wrocławiu zostanie uporządkowany. Jakby nie patrzeć cel reformy jest szczytny i za kilka lat jej efekty na pewno pozytywnie wpłyną na nasze środowisko i otoczenie. 

niedziela, 2 czerwca 2013

Polecam ciekawy artykuł na stronie polityki: http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1542789,1,niezyciowa-ustawa-smieciowa-co-nam-przyniesie.read.

Nowa ustawa śmieciowa już od 1 lipca, co nam przyniesie? Z jednej strony Unia Europejska wymaga od nas dopasowania przepisów do swoich norm, z drugiej strony, mamy kolejny przykład implementacji przepisów unijnych, które można było pewnie zrobić lepiej. Na pewno możemy spodziewać się ogromnego chaosu, który pewnie z czasem się uporządkuje.

Jedna pozytywnym aspektem jest to, że z roku na rok, nasze otoczenie staje się bardziej czyste. Dzikie metody utylizacji odpadów, czy też proste składowanie, ustępują bardziej ekologicznym metodom, dzięki którym coraz większa ilość odpadów ulega powtórnemu przetworzeniu. Nasza firma stara się być liderem tego trendu i odbierane odpady w jak największym stopniu przekazywać do recyklingu.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowa ustawa o odpadach, znajdują się: http://www.eko-logis.com.pl/nowa-ustawa-o-odpadach/.