środa, 17 lutego 2016

Jak wygląda utylizacja śmieci w Europie?

Utylizacja odpadów to po prostu ponownie ich wykorzystanie jako surowce wtórne. W przypadku śmieci, których nie można przetworzyć, najpopularniejszą metodą ich utylizacji jest ich spalenie w specjalnych punktach. Pierwsza na świecie spalarnia powstała w Paddington, dzielnicy Londynu.

czwartek, 11 lutego 2016

Najbardziej zanieczyszczonymi miastami są te, które rozwijają się najszybciej, ale bazują głównie na kopalnianych paliwach. Według raportu przygotowanego przez Światową Organizację Zdrowia w niechlubnej czołówce znalazły się Indie, Iran, Chiny oraz Pakistan.

poniedziałek, 1 lutego 2016

Odpady niebezpieczne – czy mamy je w domu?


Czym są odpady niebezpieczne? Według ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku są to odpady, które zagrażają życiu, zdrowiu oraz środowisku. Do odpadów niebezpiecznych można zaliczyć większość środków wybuchowych, łatwopalnych i żrących.