niedziela, 2 czerwca 2013

Polecam ciekawy artykuł na stronie polityki: http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1542789,1,niezyciowa-ustawa-smieciowa-co-nam-przyniesie.read.

Nowa ustawa śmieciowa już od 1 lipca, co nam przyniesie? Z jednej strony Unia Europejska wymaga od nas dopasowania przepisów do swoich norm, z drugiej strony, mamy kolejny przykład implementacji przepisów unijnych, które można było pewnie zrobić lepiej. Na pewno możemy spodziewać się ogromnego chaosu, który pewnie z czasem się uporządkuje.

Jedna pozytywnym aspektem jest to, że z roku na rok, nasze otoczenie staje się bardziej czyste. Dzikie metody utylizacji odpadów, czy też proste składowanie, ustępują bardziej ekologicznym metodom, dzięki którym coraz większa ilość odpadów ulega powtórnemu przetworzeniu. Nasza firma stara się być liderem tego trendu i odbierane odpady w jak największym stopniu przekazywać do recyklingu.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowa ustawa o odpadach, znajdują się: http://www.eko-logis.com.pl/nowa-ustawa-o-odpadach/.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz