czwartek, 27 września 2018

Segregacja i recykling odpadów – Polska na tle innych krajów Unii EuropejskiejCzy segregacja i recykling są synonimami? Ile śmieci produkuje statystyczny Polak i jak wypada na tle innych Europejczyków? Przeczytaj i dowiedz się także innych informacji na temat odpadów.

Produkcja odpadów – Polska w zestawieniu z Europą

Zgodnie z danymi Eurostatu (Europejski Urząd Statystyczny prognozujący i analizujący statystyki związane z obszarem Unii Europejskiej) z początku 2018 roku Polska zajmuje drugie miejsce wśród krajów, w których produkuje się najmniej odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca Unii Europejskiej. W naszym kraju produkuje się 307 kg śmieci na osobę. Na pierwszym miejscu znajduje się Rumunia (261 kg). Najwięcej śmieci z kolei produkowanych jest w Danii (777 kg), na Malcie (647 kg) oraz Cyprze (640 kg). Na statystycznego obywatela Unii Europejskiej przypada rocznie około 450 kg odpadów. To oznacza, że Polska zajmuje pozycję znacznie poniżej unijnej średniej.

Odpady komunalne w Polsce – które województwo produkuje ich najwięcej?

W 2016 roku w Polsce na jednego mieszkańca przypadały 303 kg śmieci na rok. Trzy lata temu liczba ta wynosiła 280 kg. W tych latach (2016 i 2017) najwięcej odpadów komunalnych było produkowanych w województwach:
 • dolnośląskim (361 kg),
 • zachodniopomorskim oraz śląskim (355 kg),
 • lubuskim (346 kg).


Województwa, które wytworzyły najmniej odpadów to:

 • świętokrzyskie (184 kg),
 • lubelskie (196 kg),
 •  podkarpackie (210 kg).

W 2016 roku zebrano 5% więcej odpadów szklanych, 4,5% więcej papieru, 25% więcej odpadów biodegradowalnych oraz 29% więcej odpadów gabarytowych niż w roku ubiegłym.

Recykling a segregacja – czym się różnią?

Oba te pojęcia często są mylone i używane jako synonimy, którymi tak naprawdę nie są. Recyklingiem nazywa się ponowne przetwarzanie odpadów i uzyskiwanie z nich materiału do stworzenia nowego produktu. Dzięki recyklingowi znacząco zmniejsza się ilość odpadów, zwłaszcza śmieci z gospodarstw domowych. Segregacja z kolei to oddzielanie surowców od odpadów nienadających się do powtórnego przetwarzania. Pojemniki do segregowania odpadów mają odpowiednie kolory – w zależności od tego wiadomo, jaki odpad wrzucić do danego pojemnika:
 •          do niebieskiego – papier,
 •         do żółtego – plastik oraz metal,
 •          do zielonego – szkło,
 •          do czarnego – odpady, których nie można wyrzucić do pojemników w innych kolorach.

Segregacja odpadów – Polacy uczą się oddzielać papier, plastik i szkło

Mimo że Polska produkuje znacznie mniej odpadów w porównaniu do innych państw Europy, to jeszcze nie wyrobiła sobie nawyku regularnego segregowania śmieci. Według badań mowa tu o prawie połowie polskiego społeczeństwa. Biorąc jednak pod uwagę szybko rozwijający się trend na ekologiczne życie w zgodzie z naturą, może się to bardzo szybko zmienić. Ministerstwo Środowiska w 2019 roku planuje uaktualnić ustawę śmieciową i wprowadzić wysokie kary za niesegregowanie odpadów. Za wywóz nieoddzielonych od siebie śmieci zapłacisz prawie cztery razy więcej niż za wywóz posegregowanych. Wiele polskich miast różnymi sposobami stara się zachęcić Polaków do segregacji śmieci.

Śmieciomaty – Wieluń stawia na nowoczesność

W Wieluniu zamontowano śmieciomaty, czyli automaty działające dzięki aplikacji w telefonie. Po wrzuceniu do nich odpadów rozpoznają jego wagę oraz tworzywo, z którego został wykonany. Mieszkańcy za odpowiednią ilość wrzucanych do urządzenia śmieci otrzymują punkty, które później mogą wymienić na atrakcyjne zniżki i bilety do kina.

Łódź segreguje śmieci w sposób kontrowersyjny

Łódź zdecydowała się rozpocząć nietypową kampanię śmieciową polegającą na tym, że do obrazów takich mistrzów pędzla, jak Jan Matejko, Michał Anioł, Edvard Munch, Józef Chełmoński czy Gustav Klimt dopisano różne zabawne dialogi dotyczące segregowania śmieci. Dla przykładu – postać z „Krzyku” Edvarda Muncha mówi, że ktoś po raz kolejny pomylił kolor pojemnika. Zadaniem tej nietypowej, humorystycznej, ale i kontrowersyjnej dla wielu mieszkańców Łodzi kampanii jest namówienie Polaków do tego, aby zaczęli segregować śmieci, a tym samym uniknęli płacenia wysokich kar.
Źródło: uml.lodz.pl


Recykling śmieci – dlaczego jest taki ważny?

Z danych GUS (Główny Urząd Statystyczny zajmujący się zbieraniem, analizowaniem i udostępnianiem statystyk z różnych dziedzin życia publicznego) można dowiedzieć się, że w Polsce w 2016 roku poziom recyklingu wynosił 28%. Rok wcześniej było to 2% mniej. Ponowne przetwarzanie odpadów jest niezwykle ważne, ponieważ przyczynia się do tego, że nie powstają nowe wysypiska śmieci. Dzięki recyklingowi zmniejsza się również poziom zanieczyszczenia powietrza wdychanego na co dzień. Według danych Eurostatu w Unii Europejskiej coraz częściej odzyskuje się odpady i wykorzystuje je np. jako surowce wtórne. Z danych na 2017 rok wynika, że wskaźnik odzysku odpadów wynosi 47%, gdzie w 1995 roku wynosił zaledwie 17%. W Polsce ten współczynnik wynosi około 44%. Z pozostałych państw należących do Unii Europejskiej na podium recyklingu znajdują się:
 •          Niemcy (odzyskują 66% odpadów komunalnych),
 •          Austria (59%),
 •          Belgia (54%).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz