środa, 29 sierpnia 2018

Energia geotermalna i VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny – co warto o nich wiedzieć?Energia geotermalna jest wykorzystywana w wielu krajach, najczęściej na Filipinach i Islandii. Czy wiesz, że jednym z przejawów jej obecności są źródła termalne? Zobacz najważniejsze informacje na temat geotermii i Kongresu, który jej dotyczy.

Czym jest geotermia?

Energia geotermalna, inaczej zwana również geotermią, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. To znajdująca się pod powierzchnią Ziemi energia cieplna skał, wody oraz gruntu. Energia geotermalna jest pozyskiwania za pomocą wierceń. W 2016 roku rząd dostrzegł zalety pozyskiwania tej energii i wsparł finansowo prace inwestycyjne z nią związane, dzięki czemu w Polsce nadano jej znacznie wyższą rangę niż miała wcześniej.

Jakie są najważniejsze zalety i wady geotermii?

Geotermia nie szkodzi środowisku, ponieważ nie powoduje żadnych zanieczyszczeń. Do innych zalet energii geotermalnej zalicza się:
·         ciągłą dostępność bez względu na warunki atmosferyczne,
·         niskie koszty eksploatacji.
Wadami geotermii są natomiast wysokie koszty instalacji. Ponadto, pokłady jej energii można pozyskiwać wyłącznie w pobliżu miejsca użytkowania, są one bowiem zasobami lokalnymi.  Więcej informacji na temat jej wad i zalet będzie można usłyszeć na tegorocznym VI Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym.

Jakie są najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Kongresu?

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbędzie się w Zakopanem w dniach 23-25 października 2018 roku. To najważniejsze wydarzenie w kraju dotyczące geotermii. Jest ono przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem wód geotermalnych, zwłaszcza naukowców, przedsiębiorców, inwersorów, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, studentów czy doktorantów. Poprzednie pięć edycji Kongresu odbywało się w latach 2007, 2009, 2011, 2013 i 2016. Wówczas patronat nad nimi obejmował Główny Geolog Kraju oraz Minister Gospodarki i Marszałkowie Województw, na terenie których odbywały się Kongresy (mazowieckie, łódzkie, małopolskie, dolnośląskie).

Jaka tematyka będzie poruszana na Kongresie?

Na sierpniowym wydarzeniu w Zakopanem będziesz mógł zapoznać się z funkcjonowaniem geotermalnych uzdrowisk i ośrodków rekreacyjnych w Polsce oraz zobaczyć, jakie przynoszą korzyści. Dowiesz się również o kierunkach rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Specjaliści na Kongresie będą także rozmawiać o:
·         sukcesach, problemach, rozwoju oraz perspektywach geotermii w Polsce,
·         ciepłowniach geotermalnych w Polsce,
·         pompach ciepła w geotermii,
·         podziemnym magazynowaniu ciepła i chłodu.

O czym jeszcze będziesz mógł posłuchać na Kongresie?

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny podsumuje dotychczasowe dokonania w zakresie rozwoju wykorzystania wód i energii geotermalnej. Specjaliści przedstawią wyniki licznych badań, a także propozycje nowych projektów. Grono znawców geotermii obecne na Kongresie będzie rozmawiało na temat dalszego jej rozwoju w Polsce oraz wsparciu rządu w odniesieniu do tego tematu.

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Kongresu

·         Szósta edycja wydarzenia odbędzie się w Zakopanem.
·         Termin Kongresu: 23-25 października 2018 roku.
·         To najważniejsze wydarzenie dotyczące geotermii w Polsce.
·         Opłata za Kongres obejmuje udział w sesjach Kongresu, materiały kongresowe oraz posiłki obiadowe.
·         Opłata nie obejmuje noclegu - uczestnicy rezerwują go we własnym zakresie.


Więcej informacji na stronie - Kongres Geotermalny 2018