piątek, 22 czerwca 2018

Fundacje ekologiczne – jak je finansować?


Prowadzenie ekologicznej fundacji wiąże się ze zobowiązaniem przekazania pewnej kwoty na rzecz podmiotów, które wdrażają w życie rozwiązania korzystne dla środowiska naturalnego. Jak zdobywać fundusze, by wypełniać swoje obowiązki? Gdzie udać się w pierwszej kolejności? Chcesz pomagać w rozwoju ekologii? Dowiedz się, jak sprawnie zdobywać fundusze na działania proekologiczne.

Fundacje ekologiczne – czym się zajmują?

Statut każdej fundacji zajmujących się ochroną środowiska zakłada przekazywanie funduszy na projekty wspomagające i wprowadzające działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Najczęściej związane są one z wdrażaniem i promowaniem:
  •          odnawialnych źródeł energii,
  •        ograniczania zanieczyszczenia,
  •          odpowiedzialnej gospodarki wodnej,
  •         segregacji odpadów,
  •          ochrony gatunków roślin i zwierząt.

Na ich działalność składa się również szerzenie edukacji ekologicznej, która polega na uświadamianiu społeczeństwa o zagrożeniach płynących z zanieczyszczenia środowiska, a także o korzyściach, jakie wynikają z dbania o przyrodę. W działanie to zalicza się również propagowanie zdrowego stylu życia, a więc promowanie zdrowej żywności oraz sportu.

Skąd brać pieniądze na ochronę przyrody?

Ochrona środowiska jest w dobie licznych ekologicznych zagrożeń bardzo wdzięcznym tematem, ponieważ wiele podmiotów prywatnych chętnie pomaga fundacjom działającym na rzecz środowiska w realizacji celów. Ochronę środowiska wspiera też wiele funduszy państwowych organizujących konkursy na dofinansowania dla fundacji ekologicznych.


  • Ministerstwo Środowiska. Każdy z resortów ma środki przeznaczone na dofinansowywanie fundacji realizujące zadania publiczne. W ogłaszanych konkursach oceniane są nadsyłane projekty wykorzystania publicznych funduszy.
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest największa polską instytucją finansującą działania na rzecz ochrony środowiska. Aby otrzymać środki z tej instytucji należy spełniać określone przez nią wymogi, takiej jak pozytywna opinia władz lokalnych, uzbieranie dwudziestu inicjatyw w ramach projektu, który ma być dofinansowany, stałe zatrudnienie minimum dwóch osób.
  • Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyli lokalne instytucje wspierające działania ekologiczne. Działają na podobnych zasadach administracyjnych jak fundusze narodowe, choć są od nich niezależne. Najchętniej udzielają dofinansowania na działania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
  • Gminy i urzędy miasta. Tutaj wszystko zależy od lokalnych władz. Jeżeli w gminnych ustawach są zapisy o współpracy z organizacjami pozarządowymi, wówczas są szanse na uzyskanie funduszy z budżetu samorządowego.
  • Korporacje. Chętnie udzielają dofinansowania. Jednak w ich przypadku należy poważnie zastanowić się nad proponowaną przez nie zarządy pomocą, bowiem często mają one na celu wyłącznie zbudowanie dobrego PR-u firmy, a działania korporacji znacząco odbiegają od proekologicznych działań.