środa, 16 maja 2018

Hałas jako źródło zanieczyszczeń środowiska


Mówiąc o zanieczyszczeniach środowiska, mamy zwykle na myśli smog, skażone wody czy nieprawidłowo składowane odpady. Rzadziej zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko jest zanieczyszczane także przez czynniki jak nadmierna emisja światła czy hałas. W tym tekście skupimy się właśnie na tym ostatnim.

Kiedy mówimy o nadmiernym hałasie?

\Istnieją normy, które określają dopuszczalne dla środowiska natężenie dźwięku na poziomie 45 – 60 dB. Jednak hałas wytwarzany przez działalność człowieka, w szczególności w ośrodkach miejskich lub przemysłowych znacznie przekracza te wartości. Z jakim natężeniem hałasu musimy borykać się na co dzień, dowiesz się dalej.

Hałas – jak wpływa na środowisko?

Skoro hałas jest uznany za czynnik zanieczyszczający środowisko, oznacza to, że jego wpływ na organizmy żywe i ich otoczenie jest większy niż moglibyśmy się tego spodziewać. Zacznijmy od nas samych.

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

Powszechnie wiadomo, że hałas negatywnie wpływa na samopoczucie i koncentrację. Ponadto nadmierne natężenie dźwięku powoduje rozdrażnienie, niecierpliwość, a co za tym idzie – obniża efektywność pracy i innych wszelakich działań. Doskonale wiedzą o tym osoby pracujące w warunkach, w których występuje nadmierne natężenie hałasu, np. w przemyśle, budownictwie, rolnictwie czy wszelkiego rodzaju transporcie. Jak jeszcze hałas wpływa na zdrowie człowieka?
 • Hałas przekraczający 55 dB zaczyna powodować zaburzenia snu.
 • Niewiele więcej, bo już 60 dB, to wartość, która przyczynia się do zwężania się naczyń      krwionośnych, co w konsekwencji może prowadzić do chorób serca.
 • 80 dB to natężenie, które wywołuje agresję i wrogie nastawienie – wpływa zatem negatywnie na stosunki międzyludzkie.
 • Hałas przekraczający 90 dB zakłóca pracę układu nerwowego. Wartość ta powoduje uszkodzenia narządów słuchu.
 • Natężenie dźwięku przekraczające 130 dB może trwale uszkodzić słuch, a także powodować ból.

Szczególnie narażone są dzieci

Dzieci narażone na nadmierny hałas mają problemy z rozwojem umysłowym, które przejawiają się poprzez trudność nauki mówienia, czytania i pisania, a także logicznego myślenia. Dzieci przebywające w hałaśliwym środowisku mają również problem ze skupianiem uwagi na czynnościach. Warto wiedzieć, że negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ma nie tylko natężenie hałasu, ale również jego długotrwałość.

Co ze zwierzętami?

Hałas pojawia się nie tylko w centrach miast, ale również w pobliżu takich miejsc jak fabryki czy strefy przemysłowe, szlaki komunikacyjne oraz lotniska. Bardzo często w pobliżu tych miejsc znajdują się naturalne siedliska zwierząt, u których hałas może powodować:
 •          stany lękowe i płochliwość,
 •          migracje w celu poszukiwania spokojniejszego miejsca,
 •         obniżenie mleczności samic,
 •          mniejszą płodność.

Narażone są nie tylko organizmy żywe

Dźwięk to fala akustyczna wywołana drganiem ciał. Jest to zatem wielkość fizyczna, która oddziałuje nie tylko na stany psychiczne, ale również fizyczny stan przedmiotów martwych. Sprzęty używane w środowiskach o nadmiernym natężeniu dźwięku są narażone na szybsze zużywanie się.

Jak radzić sobie z hałasem?

Walka z hałasem jest niezwykle trudna ze względu na jego powszechną obecność. Unikanie go również może okazać się niemożliwie, choćby z powodów takich jak wykonywany zawód, konieczność przemieszczania się czy zamieszkanie w centrum miasta. W celu ograniczenia wytwarzania lub rozprzestrzeniania się hałasu, stosuje się takie środki jak:
 •          kontrole akustycznego stanu środowiska,
 •          ewidencja ośrodków generujących nadmierny hałas,
 •          stawianie antyhałasowych ekranów wzdłuż dróg,
 •          stosowanie antywibracyjnych podkładów pod tory.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz