czwartek, 12 kwietnia 2018

Miesiąc Gospodarki Obiegowej we Wrocławiu: zadbaj o swoje śmieci!


Kwiecień we Wrocławiu to nie tylko czas długich spacerów po Parku Południowym i spędzania wolnych chwil na Wyspie Słodowej. Początek wiosny to także Miesiąc Gospodarki Obiegowej – akcji mającej na celu uświadomienie mieszkańców w kwestiach związanych z zarządzaniem odpadami.

Gospodarka obiegowa dla dużych i małych

Organizowana przez Departament Zrównoważonego Rozwoju w połączeniu ze strażą miejską akcja dotycząca propagowania założeń gospodarki obiegowej ma na celu poprawę zarządzania odpadami w obrębie metropolii poprzez działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania te dotyczą również najmłodszych mieszczan, którzy już 22 kwietnia wezmą udział w obchodach kolejnego Dnia Ziemi, połączonego z akcją Sprzątanie Świata. Całoroczny program poprawy stanu środowiska można sprawdzić na formularzu PDF wydanym przez magistrat.

Zarządzanie odpadami podstawą skutecznej gospodarki komunalnej

W kwietniu nacisk położony jest został na propagowanie działań mających usprawnić gospodarkę komunalną w dziedzinie zarządzania śmieciami. Nie da się ukryć, ze chociaż od kilku lat ilość wytwarzanych odpadów systematycznie się zmniejsza, a coraz więcej z nich jest poddawanych recyklingowi, to jednak w dalszym ciągu polska świadomość ekologiczna w tej kwestii pozostaje na dość niskim poziomie, zwłaszcza w porównaniu do zachodniej Europy. Tymczasem wysoka świadomość ekologiczna również w dziedzinie gospodarowania odpadami przekłada się nie tylko na zmniejszenie ilości śmieci w każdym domu, lecz także pozwala na przedsięwzięcie poważnych oszczędności. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku wdrożenie w życie założeń gospodarki obiegowej.

Gospodarka obiegowa: o co chodzi?  

Gospodarka obiegowa w najprostszym rozumieniu polega na nadawaniu drugiego życia pozornie zużytym produktom, dzięki czemu z jednej strony zmniejsza się ilość wytwarzanych śmieci, a z drugiej możliwa staje się pomoc potrzebującym, na przykład poprzez oddawanie niespożytego jedzenia (możliwe dzięki coraz gęstszej sieci tzw. lodówek społecznych) lub przekazywanie książek do punktów bookcrossingu. Dominujący dotychczas schemat użytkowania wytworzonego produktu, nazywany gospodarką linearną, polegał na jednorazowym zużyciu danej rzeczy, która następnie była wyrzucana. Gospodarka obiegowa ma zaś na celu wytworzenie „koła życia” możliwie jak największej ilości produktów, które kiedyś stałyby się odpadami. Dotyczy to m.in. książek, ubrań, mebli, zabawek, a także żywności i innych niepotrzebnych już rzeczy.

Sharing economy sposobem na oszczędzanie

Dzięki zastosowaniu filozofii sharing/circular economy w praktyce, możliwa staje się nie tylko poprawa stanu środowiska poprzez ponowne wykorzystanie śmieci w formie surowców produkcyjnych, lecz także zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, osiągane dzięki zarówno redukcji wytwarzanych odpadów, jak również zapewnienie im funkcjonalności przez dłuższy czas. Stare ubrania mogą posłużyć na przykład jako materiał do wykonania pokrowców na poduszki, a przeczytane gazety wykorzystać jako materiał do produkcji tzw. ekowikliny. Czy jednak te pomysły osiągną zamierzoną popularność w Polsce, będącej krajem na ciągłym dorobku? Przekonamy się już wkrótce.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz