wtorek, 24 lipca 2018

Wysokie rachunki za wodę? Wykorzystaj… deszczDeszcz jest potrzebny, ale jego nadmiar czasami może wyrządzić szkody. Na szczęście wodę deszczową można wykorzystać na wiele sposobów zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Zobacz, jak magazynować deszczówkę i w jaki sposób można z niej skorzystać.

Deszczówka a prawo

W świetle prawa woda deszczowa uznawana jest za ściek. Przepisy mówią, że jej nadmiar należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławowej. Jeśli te jednak nie powstały w pobliżu domu lub ogródka działkowego, deszczówkę należy zagospodarować. Warto pamiętać, że zabronione jest odprowadzanie deszczówki na posesję sąsiada. Jeśli wyrządzi tam ona szkody, sąsiad ma prawo zgłosić ten fakt inspektorowi nadzoru budowlanego i dochodzić od Ciebie odszkodowania. Jeśli planujesz wykorzystywać deszczówkę, zapytaj jednostkę samorządową w swojej miejscowości, czy dofinansowuje budowę niezbędnych instalacji.

Co zrobić z deszczówką?

Pierwsza myśl, jaka nasuwa się w związku z gospodarowaniem woda deszczową to oczywiście nawadnianie ogrodu. Właśnie w tym celu wykorzystuje się ją najczęściej, nie tylko ze względu na obniżanie rachunków z wodociągów. Wykorzystanie deszczówki może bowiem nawet całkowicie zniwelować ilość wody wodociągowej wykorzystywanej do prac ogrodowych. Oprócz tego jest jeszcze jeden aspekt, dla którego warto wykorzystywać wodę deszczową do podlewania roślin. Woda deszczowa jest wodą miękką, tj. nie zawiera magnezu, wapnia, potasu i chloru, dzięki czemu jest rośliny ogrodowe przyswajają ją znacznie lepiej.
Ze względu na swoją miękkość woda deszczowa może być wykorzystana w urządzeniach takich jak pralki czy zmywarki. To jednak wymaga zamontowania specjalistycznej instalacji, która koniecznie musi oddzielić deszczówkę od wody pitnej. Inwestycja taka pozwala oszczędzić pieniądze na wodzie zużywanej także w gospodarstwie domowym. W zależności od zużycia wody koszty zwracają się po około 5-8 latach.
Deszczówkę często wykorzystuje się również w rezerwuarach toaletowych.

Jak zbierać deszcz?

Wykorzystanie wody deszczowej w domu i ogrodzie wymaga zainstalowania specjalistycznego systemu. W ziemi lub na powierzchni sytuuje się betonowe albo plastikowe zbiorniki. W zależności od tego, czy woda ma być używana w ogrodzie czy w domu, instaluje się filtry bądź rezygnuje z tej funkcji. Do urządzeń zraszających deszczówkę doprowadzają pompy ogrodowe oraz węże ciśnieniowe.

Co z nadmiarem wody?

Przy intensywnych opadach lub niewielkim użytkowaniu w zbiorniku może uzbierać się nadmiar wody. W takich sytuacjach można rozprowadzić go poprzez przelew awaryjny do kanalizacji lub skrzynek rozsączających, czyli urządzeń, przez które woda przedostaje się do ziemi.

Bardziej amatorsko?

Ogródki działkowe są miejscem, do którego rzadko doprowadzana jest energia elektryczna lub bieżąca woda. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wodę deszczową zbierać w bardziej analogowy sposób. Wystarczy rynnę poprowadzić z dachu do wkopanej w ziemię beczki. Przy niewielkiej powierzchni nawadnianie ogródka konewką nie powinno sprawić nikomu problemów.

piątek, 22 czerwca 2018

Fundacje ekologiczne – jak je finansować?


Prowadzenie ekologicznej fundacji wiąże się ze zobowiązaniem przekazania pewnej kwoty na rzecz podmiotów, które wdrażają w życie rozwiązania korzystne dla środowiska naturalnego. Jak zdobywać fundusze, by wypełniać swoje obowiązki? Gdzie udać się w pierwszej kolejności? Chcesz pomagać w rozwoju ekologii? Dowiedz się, jak sprawnie zdobywać fundusze na działania proekologiczne.

Fundacje ekologiczne – czym się zajmują?

Statut każdej fundacji zajmujących się ochroną środowiska zakłada przekazywanie funduszy na projekty wspomagające i wprowadzające działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Najczęściej związane są one z wdrażaniem i promowaniem:
 •          odnawialnych źródeł energii,
 •        ograniczania zanieczyszczenia,
 •          odpowiedzialnej gospodarki wodnej,
 •         segregacji odpadów,
 •          ochrony gatunków roślin i zwierząt.

Na ich działalność składa się również szerzenie edukacji ekologicznej, która polega na uświadamianiu społeczeństwa o zagrożeniach płynących z zanieczyszczenia środowiska, a także o korzyściach, jakie wynikają z dbania o przyrodę. W działanie to zalicza się również propagowanie zdrowego stylu życia, a więc promowanie zdrowej żywności oraz sportu.

Skąd brać pieniądze na ochronę przyrody?

Ochrona środowiska jest w dobie licznych ekologicznych zagrożeń bardzo wdzięcznym tematem, ponieważ wiele podmiotów prywatnych chętnie pomaga fundacjom działającym na rzecz środowiska w realizacji celów. Ochronę środowiska wspiera też wiele funduszy państwowych organizujących konkursy na dofinansowania dla fundacji ekologicznych.


 • Ministerstwo Środowiska. Każdy z resortów ma środki przeznaczone na dofinansowywanie fundacji realizujące zadania publiczne. W ogłaszanych konkursach oceniane są nadsyłane projekty wykorzystania publicznych funduszy.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest największa polską instytucją finansującą działania na rzecz ochrony środowiska. Aby otrzymać środki z tej instytucji należy spełniać określone przez nią wymogi, takiej jak pozytywna opinia władz lokalnych, uzbieranie dwudziestu inicjatyw w ramach projektu, który ma być dofinansowany, stałe zatrudnienie minimum dwóch osób.
 • Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyli lokalne instytucje wspierające działania ekologiczne. Działają na podobnych zasadach administracyjnych jak fundusze narodowe, choć są od nich niezależne. Najchętniej udzielają dofinansowania na działania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
 • Gminy i urzędy miasta. Tutaj wszystko zależy od lokalnych władz. Jeżeli w gminnych ustawach są zapisy o współpracy z organizacjami pozarządowymi, wówczas są szanse na uzyskanie funduszy z budżetu samorządowego.
 • Korporacje. Chętnie udzielają dofinansowania. Jednak w ich przypadku należy poważnie zastanowić się nad proponowaną przez nie zarządy pomocą, bowiem często mają one na celu wyłącznie zbudowanie dobrego PR-u firmy, a działania korporacji znacząco odbiegają od proekologicznych działań.


środa, 16 maja 2018

Hałas jako źródło zanieczyszczeń środowiska


Mówiąc o zanieczyszczeniach środowiska, mamy zwykle na myśli smog, skażone wody czy nieprawidłowo składowane odpady. Rzadziej zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko jest zanieczyszczane także przez czynniki jak nadmierna emisja światła czy hałas. W tym tekście skupimy się właśnie na tym ostatnim.

Kiedy mówimy o nadmiernym hałasie?

\Istnieją normy, które określają dopuszczalne dla środowiska natężenie dźwięku na poziomie 45 – 60 dB. Jednak hałas wytwarzany przez działalność człowieka, w szczególności w ośrodkach miejskich lub przemysłowych znacznie przekracza te wartości. Z jakim natężeniem hałasu musimy borykać się na co dzień, dowiesz się dalej.

Hałas – jak wpływa na środowisko?

Skoro hałas jest uznany za czynnik zanieczyszczający środowisko, oznacza to, że jego wpływ na organizmy żywe i ich otoczenie jest większy niż moglibyśmy się tego spodziewać. Zacznijmy od nas samych.

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

Powszechnie wiadomo, że hałas negatywnie wpływa na samopoczucie i koncentrację. Ponadto nadmierne natężenie dźwięku powoduje rozdrażnienie, niecierpliwość, a co za tym idzie – obniża efektywność pracy i innych wszelakich działań. Doskonale wiedzą o tym osoby pracujące w warunkach, w których występuje nadmierne natężenie hałasu, np. w przemyśle, budownictwie, rolnictwie czy wszelkiego rodzaju transporcie. Jak jeszcze hałas wpływa na zdrowie człowieka?
 • Hałas przekraczający 55 dB zaczyna powodować zaburzenia snu.
 • Niewiele więcej, bo już 60 dB, to wartość, która przyczynia się do zwężania się naczyń      krwionośnych, co w konsekwencji może prowadzić do chorób serca.
 • 80 dB to natężenie, które wywołuje agresję i wrogie nastawienie – wpływa zatem negatywnie na stosunki międzyludzkie.
 • Hałas przekraczający 90 dB zakłóca pracę układu nerwowego. Wartość ta powoduje uszkodzenia narządów słuchu.
 • Natężenie dźwięku przekraczające 130 dB może trwale uszkodzić słuch, a także powodować ból.

Szczególnie narażone są dzieci

Dzieci narażone na nadmierny hałas mają problemy z rozwojem umysłowym, które przejawiają się poprzez trudność nauki mówienia, czytania i pisania, a także logicznego myślenia. Dzieci przebywające w hałaśliwym środowisku mają również problem ze skupianiem uwagi na czynnościach. Warto wiedzieć, że negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ma nie tylko natężenie hałasu, ale również jego długotrwałość.

Co ze zwierzętami?

Hałas pojawia się nie tylko w centrach miast, ale również w pobliżu takich miejsc jak fabryki czy strefy przemysłowe, szlaki komunikacyjne oraz lotniska. Bardzo często w pobliżu tych miejsc znajdują się naturalne siedliska zwierząt, u których hałas może powodować:
 •          stany lękowe i płochliwość,
 •          migracje w celu poszukiwania spokojniejszego miejsca,
 •         obniżenie mleczności samic,
 •          mniejszą płodność.

Narażone są nie tylko organizmy żywe

Dźwięk to fala akustyczna wywołana drganiem ciał. Jest to zatem wielkość fizyczna, która oddziałuje nie tylko na stany psychiczne, ale również fizyczny stan przedmiotów martwych. Sprzęty używane w środowiskach o nadmiernym natężeniu dźwięku są narażone na szybsze zużywanie się.

Jak radzić sobie z hałasem?

Walka z hałasem jest niezwykle trudna ze względu na jego powszechną obecność. Unikanie go również może okazać się niemożliwie, choćby z powodów takich jak wykonywany zawód, konieczność przemieszczania się czy zamieszkanie w centrum miasta. W celu ograniczenia wytwarzania lub rozprzestrzeniania się hałasu, stosuje się takie środki jak:
 •          kontrole akustycznego stanu środowiska,
 •          ewidencja ośrodków generujących nadmierny hałas,
 •          stawianie antyhałasowych ekranów wzdłuż dróg,
 •          stosowanie antywibracyjnych podkładów pod tory.


czwartek, 12 kwietnia 2018

Miesiąc Gospodarki Obiegowej we Wrocławiu: zadbaj o swoje śmieci!


Kwiecień we Wrocławiu to nie tylko czas długich spacerów po Parku Południowym i spędzania wolnych chwil na Wyspie Słodowej. Początek wiosny to także Miesiąc Gospodarki Obiegowej – akcji mającej na celu uświadomienie mieszkańców w kwestiach związanych z zarządzaniem odpadami.

czwartek, 15 marca 2018

Smog letni. Czy Wrocław będzie jak Los Angeles?

smog we wrocławiu
Tegoroczne przedwiośnie, podobnie jak zresztą kilka poprzednich, przyniosło wieści o istnie zatrważających poziomach smogu w polskich miastach. Wrocławskie powietrze okazało się najbardziej zanieczyszczonym na świecie! Czy w lecie możemy spodziewać się powtórki tej sytuacji?

środa, 7 lutego 2018

Parki kieszonkowe – dlaczego są potrzebne we Wrocławiu?


parki kieszonkowe we wrocławiu

Projekt Grow Green to międzynarodowa inicjatywa, która obejmuje również Wrocław. Do jej głównych założeń należy inwestowanie w rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska. Jednym z takich rozwiązań są parki kieszonkowe, które powstają na terenie Wrocławia.

czwartek, 11 stycznia 2018

Dom ekologiczny - fundamentalne informacje

jak zbudować ekologiczny dom
W dzisiejszych czasach dom ekologiczny nie jest już modną nowinką. Taki budynek wynika po prostu ze zdrowego rozsądku! O czym należy pamiętać, gdy podjęliśmy decyzje o budowaniu w zgodzie z naturą!