poniedziałek, 18 grudnia 2017

Jaki wpływ na dzieci ma smog?

wpływ smogu na dzieci
Dzieci w wieku przedszkolnym inaczej reagują na zanieczyszczone powietrze, ponieważ ich płuca są wciąż w fazie rozwoju. Przeprowadzono liczne analizy, na przykład przez Greenpeace, które potwierdzają negatywne skutki u dzieci stale przebywających w miejscach, gdzie stężenie trujących środków w powietrzu przekracza dopuszczalną normę.

Dlaczego dzieci intensywniej odczuwają skutki smogu?

Szczególnie dzieci poniżej 5 lat są narażone na szkodliwe skutki zanieczyszczonego powietrza. Wynika to z faktu, że potrzebują one wykonać większą ilość wdechów na minutę, gdyż ich płuca mają mniejszą pojemność. Częściej również oddychają przez usta, podczas gdy powietrze wciągane nosem ulega przefiltrowaniu przez śluzówkę nosa, dzięki czemu do organizmu dostarczany jest wstępnie oczyszczony tlen. Dzieci również przebywają znacznie więcej czasu na zewnątrz, biegając i bawiąc się z rówieśnikami. Ponadto, maluchy mają węższe i krótsze drogi oddechowe oraz wciąż jeszcze niedojrzały układ detoksykacji, dlatego ciężej jest im zwalczyć trujące substancje w orgazmie.
Warto mieć na uwadze, że zanieczyszczenie powietrza jest obecnie siódmym powodem przedwczesnej śmierci u osób powyżej 30. roku życia. Według raportu Greenpeace wynika, że spośród 11 784 polskich przedszkoli objętych badaniem, aż 62% placówek znajduje się w miejscu, gdzie przekroczone jest dopuszczalne stężenie pyłów PM10, przez dłużej niż 35 dni w roku. Smog stał się realnym zagrożeniem dla dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych, ponieważ właśnie w tym przedziale wiekowym odnotowano wzmożoną częstotliwość zachorowań układu sercowo-oddechowego oraz dolnych dróg oddechowych.

Choroby, które może wywołać u dzieci zanieczyszczone powietrze

Przebywanie dzieci poniżej 5 roku życia w jednym z tysiąca przedszkoli, gdzie odnotowano wysokie stężenie smogu, zwiększa ryzyko wystąpienia choroby układu oddechowego o 25%. Głównym powodem zanieczyszczenia powietrza jest opalanie w piecach paliwem bardzo słabej jakości, dlatego szczególnie w niebezpieczeństwie są dzieci mieszkające na osiedlach domków jednorodzinnych. Przykładowo, na obrzeżach Warszawy odnotowano wyższe wskaźniki smogu, niż w centrum stolicy. Szacuje się, że dzieci przebywające stale w zanieczyszczonym środowisku są hospitalizowane częściej o 0.7% z powodu zapalenia płuc, niż dzieci żyjące w miejscach o dopuszczalnej normie PM10.
Ponadto, smog jest powodem występowania chorób alergicznych, w szczególności astmy. Sprzyja również wszelkim powikłaniom sercowo-naczyniowym oraz nadmiernego występowania nadciśnienia tętniczego. Podstawowymi objawami u dzieci są kaszel, ból gardła oraz chrypa, dlatego jeżeli te symptomy pojawiają się nagminnie w okresie jesienno-zimowym to znaczy, że miejsce, w którym przebywa dziecko nie spełnia norm wyznaczonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska.

Depresja i zaburzenia rozwoju mózgu


Greenpleace udowodnił również związek zanieczyszczonego powietrza na pracę mózgu u dzieci oraz rozwój intelektualny. Niepokojący jest fakt, że od czasu nasilenia się smogu, w Polsce zaobserwowano zmniejszoną wagę podczas narodzin dziecka oraz mniejszy obwód głowy. W Hiszpanii przeprowadzono badania, które potwierdziły, że smog wpływa negatywnie na rozwój poznaczy dziecka, a maluchy w wieku 5 lat cechują się obniżonym ilorazem inteligencji. Skutkiem tego są chociażby problemy z koncentracją oraz niezadowalające wyniki w nauce. Naukowcy alarmują, że wpływ zanieczyszczonego powietrza będzie widoczny również w dalszych latach życia dziecka, np. poprzez występowanie depresji oraz częste powikłania zdrowotne. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz