poniedziałek, 18 grudnia 2017

Jaki wpływ na dzieci ma smog?

wpływ smogu na dzieci
Dzieci w wieku przedszkolnym inaczej reagują na zanieczyszczone powietrze, ponieważ ich płuca są wciąż w fazie rozwoju. Przeprowadzono liczne analizy, na przykład przez Greenpeace, które potwierdzają negatywne skutki u dzieci stale przebywających w miejscach, gdzie stężenie trujących środków w powietrzu przekracza dopuszczalną normę.