niedziela, 12 listopada 2017

Jakie zmiany w ogrzewaniu domów i mieszkań czekają nas w przyszłości?

zmiany w ogrzewaniu domów
Dyrektywa unijna EcoDesign wprowadza nowe, podwyższone wymagania dla urządzeń grzewczych. Projekt ma zostać oficjalnie wprowadzony do 2020 roku, jednak już od przyszłego roku mają obowiązywać nowe ustawy, które ograniczą emisję szkodliwego tlenku węgla i tlenku azotu, a także organicznych związków gazowych oraz emisję pyłów.

Celem rozporządzenia unijnego jest zredukowanie zanieczyszczeń wynikających z nieekologicznego ogrzewania mieszkań oraz korzystania z kotłów najniższej klasy trzeciej. Wysoki poziom smogu oraz zanieczyszczone środowisko stały się główną motywacją do wprowadzenia ograniczeń w spalaniu paliw stałych w domach mieszkalnych. Niektóre miasta podpisały już rozporządzenie dotyczące całkowitego zakazu stosowania węgla i drewna w celach grzewczych, na przykład w Krakowie zasady te zostaną wprowadzone od 1 września 2019r, a we Wrocławiu całkowity zakaz używania paliw stałych zacznie obowiązywać od 2028r. Terminy wymiany kotłów na te najwyższej klasy różnią się w zależności od województwa. Na przykład małopolskie zobowiązało się na wymianę wszystkich niskiej jakości urządzeń grzewczych do roku 2026, natomiast już od 1 lipca przyszłego roku zostanie wprowadzony zakaz instalacji kotłów niezgodnych z wytycznymi ecodesignu.

Obowiązywać będą piece klasy 5

Zmiany wprowadzane będą jednak stopniowo i w głównej mierze dotyczyć będą wymiany pieców. Kotły na drewno i węgiel będą musimy spełnić ściśle wyznaczone kryteria dotyczące emisji. Jeszcze tylko do końca czerwca 2018r. możliwy będzie zakup pieców niższej klasy, które charakteryzują się bardzo wysokim stopniem zużywania paliwa. Obecnie największą popularnością cieszą się kotły klasy 3, ze względy na swoją niską cenę. Wiąże się to również z niskimi parametrami technicznymi, w tym brak filtra redukującego emisję niebezpiecznych związków chemicznych do powietrza. W następnym sezonie grzewczym piece te mają zostać wycofane, a w zamian standardem będą wyłącznie piece z certyfikatem EcoDesign oraz piece klasy 5. Szacuje się, że takie urządzenia są w stanie zaoszczędzić nawet 25% energii, czego powodem są:
·         konieczność stosowania paliwa wysokiej jakości
·         stała moc grzewcza przez cały sezon
Bardzo istotnym czynnikiem jest czystość spalania, dlatego możliwy będzie zakupów pieców automatycznych, które mają działać niemal bezobsługowo. Nowoczesne piece będą wymagały uzupełnienia paliwa raz na kilka dni, bez konieczności rozprzestrzeniania niepotrzebnych pyłów i zanieczyszczeń.

Wytyczne emisji narzucone przez dyrektywę Ecodesign

Unia Europejska szykuje nas do wielkich zmian w systemie grzewczym. Ustanowiono kilka ograniczeń pracy kotłów, aby skutecznie móc walczyć ze smogiem. Podstawowymi ograniczeniami będą:
  •          emisja stałych cząstek w pomieszczeniach grzewczych nie może przekraczać 40mg/m3 dla kotłów automatycznych oraz 60mg/m3 dla kotłów z ręcznym systemem podawania paliwa,
  •          emisja związków organicznych jedynie do 20mg/m3 w piecach automatycznych lub 30mg/m3 dla ręcznych systemów,
  •         emisja tlenku węgla ograniczona do 500mg/m3 w piecach automatycznych oraz 700mg/m3 dla systemów ręcznych,
  •          emisja dwutlenku azotu do 200mg/m3 dla kotłów na biomasę oraz 350mg/m3 dla kotłów na paliwa kopalniane.


Ponadto, wprowadzono już obowiązek etykietowania pieców z podziałem na klasy zużycia energii elektrycznej podczas pracy urządzenia. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz