niedziela, 27 sierpnia 2017

Program KAWKA - na czym polega?

Na początku roku Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia otworzył nabór wniosków na dotację służące ochronie powietrza polegające na zamianie ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne. Jak wygląda walka z zanieczyszczeniami powietrza w regionie? Co możemy zrobić, by poprawić naszą sytuację?

Powietrze bez zanieczyszczeń

Zły stan powietrza to jedno z największych zagrożeń dla środowiska. Niestety walka o lepszą jego jakość wymaga wiele zaangażowania, głównie przez dużą mobilność trujących gazów, których nie da się ograniczyć do jednego obszaru. Głównymi ich producentami są przemysł energetyczny (popioły lotne, dwutlenek siarki), transport, industrializacja, wzrost liczby ludności i spalanie paliw niskiej jakości. Nasz kraj musi uporać się z przekroczonymi stężeniami pyłów węglowych, pyłów, ołowiu, azotu, tlenku węgla czy ozonu troposferycznego.

Polska należy do czołówki krajów na świecie z zanieczyszczeniem powietrza. Wynika to z krajowej energetyki, której trzon oparty jest na węglu, którego emisję uzupełniają wadliwe technologie i stosunkowo mało konstrukcji oczyszczających. Długotrwałe przekroczenie norm jakości powietrza dotyczy 20% powierzchni państwa.

Program ochrony środowiska dla miasta Wrocław

We Wrocławiu zbierane są wnioski w ramach programu KAWKA. W ramach I i II odnogi programu, na rok 2017 przewidziano w budżecie 12 mln zł na jego realizację. Rozliczenie środków musi zostać zakończone w październiku tego roku. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnych i lokali mieszkalnych usytuowanych w granicach administracyjnych Wrocławia. Wnioski można składać do 29 września 2017 roku. 

Według regulaminu, dotacja może zostać udzielona na działania inwestycyjne w ochronie środowiska, do których zalicza się trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na węglu i zastąpienia go:
  • miejską siecią ciepłowniczą, 
  • ogrzewaniem elektrycznym,
  • ogrzewaniem gazowym,
  • odnawialnym źródłem energii.
Jednocześnie wprowadzone rozwiązanie musi uniemożliwiać spalanie węgla i innych nieprzeznaczonych do tego substancji oraz gwarantować ogrzewanie wody przez właściwą instalacje, np.:
  • podłączenie ciepłej, miejskiej wody użytkowej,
  • instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Piec kaflowy do rozbiórki

Wciąż powszechnym zjawiskiem jest obecność w naszych mieszkaniach pieców kaflowych. Większość z nich nie tylko powoduje zadymienie okolicy, ale też nieefektywnie spełnia swoją rolę i może stanowić zagrożenie dla mieszkańców. 

Usunięcie pieca kaflowego z lokalu może kojarzyć się z przeprowadzeniem małego remontu. Czy faktycznie tak to wygląda? Jak sprawnie poradzić sobie z tym problemem?

Przy rozbiórce pieca istnieje możliwość zaoszczędzenia czasu i pieniędzy poprzez zatrudnienie firmy od demontażu. Po wcześniejszym zabezpieczeniu pomieszczenia, firma zajmie się rozbiórką (z możliwością zachowania płytek), a także usunie gruz i odpady. 

Firma Eko-logis wystawia faktury honorowane przez Urząd Miejski w programie KAWKA. Dowiedz się więcej o usłudze: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz