piątek, 21 lipca 2017

Odpowiedzialność ekologiczna - czym jest i dlaczego jest tak ważna?

Technologia nie jest dla świata zagrożeniem, jeśli korzysta się z niej umiejętnie i świadomie. Dodatkowo potrafi znacząco ułatwić nam dbanie o środowisko i w wielu aspektach to tylko dzięki niej zauważamy pozytywne zmiany. 


Niestety nie dla wszystkich taka kolej rzeczy jest oczywista – istnieje wiele firm i osób, dla których odpowiedzialność ekologiczna jest tylko pustym sloganem. Dlaczego należy zmienić taką postawę i dlaczego jest to tak niezwykle ważne?

Zmiany na świecie a działalność człowieka

Efekt cieplarniany, wycieki ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej, coraz więcej zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt, masowe wycinki lasów tropikalnych – to tylko niektóre szkody, jakich dopuścił się człowiek wobec środowiska naturalnego. 

Jeśli nie podejmiemy bardziej konkretnych kroków w ochronie naszego środowiska i nie zaczniemy promować odpowiedzialności ekologicznej, najprawdopodobniej będziemy musieli w przyszłości zmierzyć się z jeszcze gorszymi konsekwencjami.

Czym jest odpowiedzialność ekologiczna?

Jest to świadome i czynne kontrolowanie swoich działań, które w konsekwencji mogą stać się dobrym przykładem i inspiracją dla innych. Oznacza to bezpośrednią interwencję na każdym etapie produkcyjnym w przedsiębiorstwie, jak również w naszym osobistym życiu. Ochrona środowiska naturalnego pozostanie dominującym przedmiotem sporów w nadchodzących latach. Już teraz badania dotyczące energii odnawialnej stanowią największy odsetek projektów w placówkach naukowych.

Odpowiedzialność ekologiczna oznacza, że wszystko, czym zajmuje się firma, zostaje uwzględnione w aspekcie dbania o środowisko. Dotyczy to siedzib, pracowników, marketingu, produkcji, a także klientów, dostawców i akcjonariuszy.

Jak należy działać?

W celu ciągłej poprawy działalności w zakresie ochrony natury przedsiębiorstwa wprowadzają system zarządzania środowiskiem zgodnie z następującymi kryteriami:
  • Zachowanie odpowiedzialne za środowisko naturalne staje się zasadniczą częścią filozofii, która przyczynia się w dużym stopniu do długoterminowego sukcesu.
  • Trzy najistotniejsze wartości firmy: zarządzanie zasobami, odpowiedzialność i innowacje mają również zastosowanie w odniesieniu do środowiska.
  • Ekologia i gospodarka pozostają w rozsądnej równowadze, co nie pozwala na nieracjonalne wykorzystywanie materiałów naturalnych.
  • Funkcjonowanie osób i firm odbywa się w sposób zgodny z prawem, które powinno być ciągle udoskonalane.
  • Innowacje pozwalają na poprawę produktów i działań przy użyciu środków ochrony środowiska. Celem jest określenie i poprawa efektywności ekologicznej oraz osiągnięcie produkcji wolnej od odpadów poprzez zamknięcie cyklu odzyskiwania substancji.

Czy zmiana zachowania jednej osoby może mieć znaczenie globalne?

Oczywiście! Należy zdawać sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność ekologiczną można osiągnąć i polepszyć tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy, w tym kierownictwo, aktywnie uczestniczą w zmianach. 

Nie oznacza to jednak, że decyzje i poglądy jednej osoby nie mają znaczenia. Promowanie tego zachowania jest jednym z najważniejszych zadań. Pamiętajmy o tym, że pozytywne zmiany zawsze wychodzą od jednostek, dopiero później mogą odbić się głośnym echem na całym świecie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz