czwartek, 20 kwietnia 2017

Największe katastrofy ekologiczne XXI wieku w Polsce

W związku ze stale rosnącym wykorzystaniem nowych technologii, przemysłu i maszyn dochodzi do niebezpiecznych uszkodzeń i zniszczeń środowiska w skutek działań człowieka. Za katastrofę ekologiczna uważa się także negatywny wpływ czynników naturalnych, które prowadzą do nieodwracalnych lub długotrwałych uszkodzeń całego ekosystemu.