środa, 15 lutego 2017

Idea Fair Trade – dlaczego jest ważna?

Wyobraźmy sobie świat, w którym codziennie chodzimy do pracy na 16 godzin, a nasza wypłata nie przekracza 5$ miesięcznie. Wydaje się nierealne, prawda? W krajach Trzeciego Świata sytuacja ta jest normą i często dotyczy nawet dzieci. Warto więc wiedzieć, czym jest Fair Trade, jak wspiera rozwój społeczeństw oraz jak wpływa na ekosystem.

Co to jest Fair Trade?

Fair Trade jest odpowiedzią przedsiębiorców na problemy wynikające z wykorzystywania pracowników w krajach Trzeciego Świata. Ruch ten ma na celu znormalizowanie warunków zatrudnienia oraz wprowadzenie sprawiedliwości społecznej

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że kupując towary specyficzne dla odległych zakątków świata – takich jak egzotyczne owoce, kawa czy kakao, nie przyczyniamy się w żaden sposób do poprawy warunków bytowych tamtejszej ludności. 

Niewielki odsetek ceny za takie towary (niekiedy wartość ta nie przekracza nawet 1%) trafia do rolnika, który faktycznie zajmował się uprawą. Reszta kwoty rozbija się między producentów, marketingowców, firmy przewozowe, sklepy itd. W konsekwencji osoby pracujące przy zbiorach zarabiają mniej niż 100$ rocznie! Trzeba pamiętać o tym, że taka sytuacja przyczynia się do zatrudniania dzieci i zamyka im jakichkolwiek perspektywy na przyszłość.

Na jakich zasadach działa Fair Trade?

Obecnie zasady globalnej ekonomii są dokonywane przez instytucje takie jak Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

Ogólne zasady zostały opracowane przy udziale głównie międzynarodowych korporacji i małym udziale publiczności. Fair Trade stanowi więc pierwszy taki ruch, który zrzesza świadomych producentów, rolników i konsumentów.

Główną zasadą jest sprawiedliwa płaca za wykonaną pracę oraz uiszczenie opłaty na rzecz rozwoju społeczności, która przez wiele lat była wykorzystywana przez kraje Pierwszego Świata. Cena uzgadniana zostaje w zależności od kontekstu lokalnego lub regionalnego poprzez dyskusję ze wszystkimi stronami i obejmuje nie tylko koszty produkcji, ale również konsekwencje społeczne i środowiskowe. 

Kampanie na rzecz sprawiedliwości handlowej dążą do wywierania wpływu na rządy i instytucje międzynarodowe, które są w stanie stworzyć spójny system prawy zabraniający wyzysku ludności z najbiedniejszych rejonów globu.

Fair Trade a korzyści dla ekosystemu i zrównoważonego rozwoju

W ramach ruchu Fair Trade wymagane jest wiele aspektów, które są w stanie w realny sposób wpłynąć na poprawę warunków środowiskowych. Do zasad tych zaliczane jest:
  • Stosowanie bezpiecznych środków agrochemicznych.
  • Prawidłowe i bezpieczne gospodarowanie odpadami.
  • Utrzymanie żyzności gleby i zasobów wodnych.
  • Unikanie używania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
  • Częsta ocena wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz opracowanie długoterminowych planów mogących zminimalizować ryzyko pojawienia się zanieczyszczeń.
Zachęcamy Cię do sprawdzenia więcej na ten temat na stronie: http://www.fairtrade.org.pl/sprawiedliwy-handel/co-jest-sprawiedliwy-handel-fair-trade/ 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz