środa, 23 marca 2016

PM10 i PM2.5 – co to właściwie jest?


Być może już spotkałeś się z oznaczeniami takimi jak PM10 oraz PM2.5. Jeśli nie, to warto jest poświęcić teraz chwilę, ponieważ dotyczy to naszej codzienności oraz środowiska, którym na co dzień przebywamy.

Czym jest PM10?


Oznacza to pył zawieszony, który jest mieszaniną substancji organicznych, jak również nieorganicznych. Zawierają one toksyczne związki, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, do których zaliczmy m.in. benzo(a)piren, wszystkie metale ciężkie, furany oraz dioksyny.

Maksymalny dopuszczalny poziom stężenia średniodobowego dla PM10 określony jest na liczbę 50 µg/m3. Ważne jest to, że nie może on być przekraczany więcej niż 35 razy danego roku. Jeśli zaś chodzi o dopuszczalny poziom średnioroczny to wynosi on 40 µg/m3. 300 µg/m3 jest poziomem alarmowym dla stężenia 24-godzinnego.

Taki rodzaj pyłu przedostaje się do organizmu przede wszystkim przez drogi oddechowe lub pośrednio przez układ pokarmowy(w przypadku spożywania skażonej żywności). Zbadano, że cząstki o średnicy większej od 10 μm zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, są stamtąd wydalane. W szczególności na szkodliwe działanie pyłu są narażone osoby starsze, jak również dzieci cierpiące na choroby płuc i dróg oddechowych.


Pył zawieszony PM2.5

W tym wypadku również mamy do czynienia z substancjami toksycznymi zawieszonymi w powietrzu. Ten rodzaj pyłu do atmosfery emitowany jest poprzez procesy antropogeniczne oraz jako zanieczyszczenie wtórne. Powstaje w wyniku przemian dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, trwałych i lotnych związków organicznych. Warto wiedzieć, że PM2.5 jest zanieczyszczeniem transgranicznym, który może być transportowany nawet na odległość do 2500 kilometrów, co jest wartością bardzo dużą. Może utrzymywać się w powietrzu do kilku tygodni, a opady nie mogą go usunąć z atmosfery.

Co to oznacza dla człowieka? Pył przenika do najgłębiej położonych partii płuc i jest tam akumulowany, przez co jest jednym z bardziej niebezpiecznych czynników chorobotwórczych. Osiada na pęcherzykach płucnych, co uniemożliwia wykonywanie prawidłowej wymiany gazowej. Powoduje nadmierne podrażnienie naskórka oraz śluzówki. PM2.5 jest odpowiedzialny za wywoływanie astmy, raka płuc, krtani czy gardła.

Z tego powodu tak ważne jest dbanie o właściwą ochronę środowiska naturalnego, abyśmy kiedyś nie musieli na własnej skórze odczuwać skutków zanieczyszczenia. Czasami wystarczy tylko przestać palić śmieci w piecu, jak również ograniczyć spalanie węgla, co niestety w polskich domach dzieje się nagminnie i to w bardzo dużych ilościach. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz